Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Sáng ngày 14/12/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo TPTN tổ chức Tổng kết Hội thi Giáo viên giỏi cấp học mầm non Thành phố Thái Nguyên năm 2019-2020. Tham dự Hội thi cùng với các trường trong Thành phố Thái Nguyên, trường MN Bê tông Xây dựng có 01 đồng chí giáo ...